Fiskekort

Vi har fiskekort till de flesta lokala fiskevatten. Priser m.m finner du nedan.

Hagfors kommunfiskekort (familjekort)

Årskort 400kr
3 veckorskort 250 kr
dygnskort = 50 kr

Harasjön

Årskort 75 kr (Fiskerättsinnehavare/fasta redskap =100 kr/år)

Igeltjärn 1/5 – 31/9

Säsongskort 300kr
Dagkort 60kr

Östra Hinnsjön 1/5 – 31/9 och 1/1 – 1/4

Dagkort 60kr
Säsongskort 300kr

Busjöns FVOF

Årskort 150kr
Veckokort 60kr
Dagkort 30kr

Busjön, Mossbergssjön, Örsjön, Svarttjärnarna, Väjåtjärn, Kroktjärnarna, Hamratjärn.

Grängen – Kråkåsjangens FVOF

Årskort 150kr
Veckokort 60kr
Dagkort 30kr

Grängen, Svinsjön, Åsmyrtjärn, Föskeforsälven till Hamratjärn. Staktjärn,
Igentjärn på Våleberget. Del av Grundtjärn.
Kråkåsjangen, Jangen, Del av Mjösjön, Östra ömlingen, Godviktjärn, Del av Åvrån,
Gammelsätertjärn, Tippatjärnarna, Sågtjärn men ej Stampen.

Knon – Tönnets FVOF

A-kort
Årskort 300kr
Veckokort 150kr
Dagskort 60kr

B-kort
Årskort 150kr
Veckokort 75kr
Dagskort 30kr

Klarälven

Årskort 150kr
Veckokort 100kr
Dagskort 50kr

A-kort

Årskort 150kr
Veckokort 75kr
Dagskort 30kr

Kvarnsjön. Kvarnbäcken. Östra och Västra Bäckelbergstjärn. Norrmusån. Ämten. Nordsjön. Mussjön. Sågtjärn.
Götsjön. Götån. Östra och Västra Grantjärn. Knon. Busjön. Framsjön. Örsjöarna. Virtjärnarna. Röhallstjärn. Lagman.
Röhallsbäcken. Västra Nästjärn. Västra och Mellersta Hartjärn. Kvarntjärn.

B-kort

Årskort 150kr
Veckokort 75kr
Dagskort 30kr

Kvarnsjön. Kvarnbäcken. Östra Bäckelbergstjärn. Norrmusån. Nordsjön. Mussjön. Musån. Sågtjärn. Götån.
Östra och Västra Grantjärn. Knon. Busjön. Framsjön. Röhallstjärn. Lagman. Röhallsbäcken.
Västra Nästjärn. Västra och Mellersta Hartjärn. Kvarntjärn.