Utforska Sveriges Natur

Blackjack

Europeisk blackjack vs Amerikansk Blackjack

När man spelar amerikansk blackjack ger dealer sig själv två kort redan i början av spelomgången. Ett kort öppet och ett kort nedåt. Dealerns två första kort ligger alltså redan på bordet när spelarna börjar fatta beslut om sina händer, och spelarnas beslut påvkerar inte vilket dealerns andra kort blir.

När man spelar europeisk blackjack ger dealern bara sig själv ett kort i början av spelomgången. (Detta kort är öppet.) De beslut som spelarna fattar under spelrundan påverkar alltså vilket som blir dealerns andra kort, eftersom dealer inte får detta kort förrän alla spelare har fattat beslut om sina händer.

Europeisk blackjack

Varför kallas spelet blackjack?

Namnet blackjack står för Black Jack, det vill säga den engelska termen för en svart knekt. Spader knekt och klöver knekt är alltså ”black jacks”.

I 1800-talets USA var det många spelsalonger som erbjöd kortspelet 21 och i samhällen och stadsdelar där konkurrensen om spelarna var hård började spelsalongerna hitta på egna små gimmick-regler för att särskilja sig från mängden och få spelarna att välja just deras spelsalong. Ofta rörde det sig om en extra specialutbetalning för någon viss hand, till exempel handen 7-7-7 eller en hand som bestod av fem kort utan att vara tjock. Hos vissa spelsalonger fick man extra bra betalt för en 21-poängshand som bestod av Spader Knekt + Spader Ess. En sådan hand kallades för en Black Jack hand eftersom spader knekt är svart. Just denna gimmick blev extra populär och började sprida sig, och snart började man kalla den här sortens tjugoett för blackjack istället. Det var så spelet blackjack utvecklades ur spelet tjugoett.

Nu för tiden är det få casinon som endast betalar ut extra på Spader Knekt + Spader Ess. Istället räknas normalt alla händer som enbart består av ett ess + ett 10-poängskort som en blackjack och man får betalat 150% på den handen om den vinner.

Vad är Blackjack Switch?

Blackjack Switch är en variant av blackjack där spelare får två händer istället för en, och har vissa möjligheter att flytta kort mellan dessa händer för att försöka förbättra sin situation.

Vad är Perfect Pairs när man spelar blackjack?

På vissa blackjackbord får man, om man så vill, göra ett sidovad som heter Perfect Pairs. Den extra sidosatsning måste göras innan några kort har delats ut, sedan är det försent.

Om du har gjort satsningen Perfect Pairs och dina två första kort i handen är av samma värde, eller bägge är klädda kort, får du betalt på sidovadet.

amerikansk Blackjack

Vad är Progressive Blackjack?

På engelska kallas en växande jackpott för progressive jackpot. Ett blackjackbord som är kopplat till en växande jackpott brukar därför marknadsföras som Progressive Blackjack. Den växande jackpotten kan vara unik för bordet, eller matas gemensamt av flera sammankopplade bord. När man spelar Progressive Blackjack på internet är det vanligt med växande jackpottar som matas av spelare i många olika nätcasinon samtidigt.