Utforska Sveriges Natur

Grilla säkert och lagligt i skog och mark

Varje år startar skogsbränder på grund av att någon gjort upp en lägereld eller hanterat en grill på ett olämpligt vis i skog och mark. Allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter att njuta av den svenska naturen, men innebär frihet under ansvar.eld

  1. Välj en säker plats för elden där det inte är risk för att den sprider sig eller skadar mark eller vegetation. Om du är osäker, håll dig till etablerade eldplatser. Det finns många att välja mellan och man kan oftast hitta någon som är ledig. Kontakta kommunen för mer detaljerad information om det område du vill besöka.
  2. Mossa, torvmark och jordig skogsmark är inte ett bra underlag för en lägereld eftersom det finns risk att elden sprider sig underjordiskt. Elden kan också ligga och pyra i underlaget och flamma upp igen vid ett senare tillfälle när du inte längre finns där och kan släcka.
  3. Elda inte på eller direkt intill berghällar och större stenblock. De kan spricka sönder och få skador som aldrig läker.
  4. Allemansrätten ger dig rätt att ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar från marken, såvida inte särskilda regler gäller för det område du befinner dig i. Nationalparker har till exempel egna regelverk.
  5. Allemansrätten ger dig aldrig rätt att använda vindfällen som ved.
  6. Om risken för brand är förhöjd kan ett temporärt eldningsförbud utfärdas av länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst. Du kan kontakta länssytrelsen, kommunen eller räddningstjänsten (ej 112!) för att få veta vad som gäller för tillfället i området där du vill elda.
  7. grillOm eldningsförbud är utfärdat är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Däremot är det tillåtet att använda kolgrillar och små fältkök med öppen låga även då eldningsförbud råder, men man har givetvis ansvar för att vara extra försiktig.
  8. Nationalparker och naturreservat har särskilda regler för eldning. Kontakta länsstyrelsen eller kommunen för mer information. Det kan till exempel vara så att eldning inte är tillåtet, eller att eldning endast är tillåtet på de färdigställda eldplatserna.
  9. Innan du börjar elda, ha en plan för hur du ska släcka elden och hur du ska agera om elden börjar sprida sig utanför eldplatsen. Se till att allt du behöver finns på plats redan från starten. När elden väl har börjat sprida sig kommer du inte att ha tid att springa efter vattenhinkar eller leta efter skyffeln.
  10. Kontrollera noga att elden verkligen är helt släckt innan du lämnar platsen. Det finns tyvärr gott om exempel på skogsbränder som börjat för att någon inte insåg att den ”utbrunna” elden fortfarande hade glöd kvar som låg och pyrde. Utsätts glöden senare för en vindpust kan den flamma upp igen, med förödande konsekvenser.

Det är många gånger säkrare och enklare att grilla i medhavd grill än att göra upp eld direkt på marken. Det finns gott om enkla grillar som inte väger särskilt mycket, och som fungerar bra att ha med sig även om man ska gå en bit till den utvalda grillplatsen.

Vill man ha en stationär grill, till exempel hemma eller vid sommarstugen, finns det mer rejäla doningar att köpa och det kan bli nästa hur dyrt som helst. Bäst betyg hos bästitest.se fick till exempel en Weber Genesis E330 som man får räkna med att betala minst 11 000 kronor för i handeln. Hemtrevligt.se gav dock högt betyg till Broil King Crown 440  som kostar ungefär hälften så mycket som Webern.