Utforska Sveriges Natur

Färnebofjärdens nationalpark

Farnebofjardens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark ligger vid Dalälven, söder om Österfärnebo och Gysinge. Fyra landskap möts här: Uppland, Gästrikland, Dalarna och Västmanland.

Färnebofjärdens nationalpark består av 10 100 hektar, varav 4 110 hektar är vattenområde. Detta är en förhållandevis ny nationalpark som inrättades år 1998. Området är berömt för sitt älvlandskap, med översvämningsmark, älvängar, gammelskog och många vackra forsar.

Sommartid är Färnebofjärdens nationalpark extremt rik på mygg.

Föga förvånande är Färnebofjärden en fantastisk miljö för många olika sorters fåglar att leva i. Här finns även uttrar.

Man kan besöka nationalparken året om, men de flesta besökare kommer under den varma årstiden. Maj är en favoritmånad eftersom många flyttfåglar har återvänt för att häcka eller rastar i Färnebofjärden på väg mot sina häckningsplatser ännu längre norr ut. Dessutom brukar myggen inte riktigt ha hunnit vakna till.

Utbredning

Färnebofjärdens nationalpark sträcker sig från Gysinge bruk över till Mattön, och omgärdar nästan helt och hållet Gysinge naturreservat. Därifrån fortsätter Färnebofjärdens nationalpark över Dalälven in i Uppland. I Uppland gränsar nationalparken till Hedesundafjärdens naturreservat och fortsätter förbi Sevedskvarn och vidare söderut mot byn Östa som är belägen en halvö i Dalälven.

När vi når fram till Norr Ekedal i Enåkers socken svänger nationalparksgränsen av mot väster och går in i Västmanland, i Möklinta socken. Parkgränsen rör sig sedan åt nordväst och korsar landskapsgränsen in i Dalarna. I Dalarna går parken hela vägen fram till Tyttbok, innan parkgränsen viker av mot nordost och återigen går in i Gästrikland.

Exempel på besöksmål

 • Sandön
 • Forsarna vid Gysinge
 • Sevedskvarn
 • I Skekarsbo finns ett utkikstorn (Skekarsbotornet). Skekarsbo är en by invid Dalälven i Nora socken, Heby kommun.
 • Naturum (besökscentrum)

Vandringsleder

Det finns markerade vandringsleder och slingor som sköts av parkförvaltningen. De är markerade med färg eller markeringsband, och längs vissa leder finns det informationstavlor.

Namn Info
Kungsslingan Utgår från huvudentrén på Mattön

1 km lång

Markerad med blått

Bändan Utgår från huvudentrén på Mattön

4 km lång

Markerat med rött

Skekarsboslingan Utgår från Skekarsbo
3 km lång

Markerad med rött

Övriga leder är markerade med orange.

Det finns också fina vandringsleder i områden som ligger i anslutning till nationalparken, till exempel Ljusbäcksleden, Kyrkstigen och delar av Gästrikeleden.

Vill man vandra långt (3 mil + 3 mil) kan man utgå från Gysinge och använda sig av en kombination av de kortare lederna. Man startar i Gysinge och vandrar leden till Skekarsbo. Där byter man till Kyrkstigen och följer den till Tärnsjö. Vid kyrkan i Törnsjö, välj Ljusbäcksleden, och följ den till Östa naturreservat. Nu har du gått ungefär 3 mil och det är dags att vända tillbaka till Gysinge igen.

Enkla övernattningsstugor

Det finns fem enkla raststugor där det är tillåtet att stanna en natt gratis, i mån av plats. Det går inte att boka dessa stugor och man behöver inte någon nyckel för att ta sig in. Stugorna är extremt enkla och man måste själv ta med sig det man behöver, till exempel liggunderlag och sovsäck.

Vindskydd

Det finns 27 vindskydd i nationalparken där man får övernatta gratis i mån av plats.

Tältning

Tältning är tillåten på de fyra tältplatserna.

Hyra stuga

Det finns två stugor som går att hyra 1 vecka, och som inte är riktigt lika påvra som de kostnadsfria övernattningsstugor där man bara får stanna en natt. Bägge stugorna ligger i västra delen av nationalparken, nära Dalälven, och har naturen inpå knuten.

Ingen av stugorna har elektricitet eller dricksvatten. Vatten för disk, bad, etc tas från Dalälven. Vedspis används för matlagning och uppvärmning. Att ta med ficklampa eller annan belysning som inte kräver ström är en bra idé.

Stugorna heter Stad-Arvids stuga (Stadarna) och Torröstugan och ligger i Tyttboområdet. Stad-Arvids stuga ligger på fastlandet, medan Torröstugan befinner sig på Torrön. För att ta sig till Torrön ror man över älven.

Vardera stuga har sex bäddar. Vid Stad-Arvids stuga finns dessutom en lillstuga tillgänglig med ytterligare två bäddar.

Färnebofjärdens naturum (besökscentrum)

Färnebofjärden naturum (besökscentrum) ligger vid Gysinge Bruk, nära Dalälven, i en gammal stallbyggnad från 1814. Här finns bland annat utställningar om djuren i Färnebofjärden, inklusive Herr Bäver. Besökscentrumet har också filmvisning, plus böcker och tidningar, för den som vill veta mer om nationalparken.

Färnebofjärdens naturum arrangerar olika aktiviteter, såsom fågelskådning, ugglekvällar och fotografikurser. På skolloven brukar det finnas särskilda evenemang för skollediga elever.

Att ta sig till Gysinge Bruk

Gysinge Bruk ligger i Gävleborgs län, cirka 50 km sydväst om Gävle.

Med buss:

Från Gävle kan man ta buss 49 till Gysinge, och från Sandviken avgår buss 47 till Gysinge. Oavsett om du kommer med 47:an eller 49:an, kliv av vad Brukshandeln och promenera cirka 500 meter till naturum. (Promenaden går i samma riktning som bussen åkte. Innan bron över forsarna finns det skyltning som anger när du ska ta av till höger. Håll sedan till vänster efter smedjan.)

Med bil:

Kör riksväg 56 och sväng av mot Gysinge Bruk. Det är skyltat. När du har svängt av, följ skyltarna mot naturum. Det finns bra parkeringsmöjligheter (gratis).

Tillgänglighet

I anslutning till huvudentrén finns vindskydd och torrtoalett som är anpassade för rörelsehindrade, det vill säga faciliteterna är utan trösklar etc. Här startar också en 300-400 meter lång vandringsled med jämn, breddad stig.

Regler

Här är några exempel på de regler som gäller inom Färnebofjärdens nationalpark. För mer utförlig information, besök: http://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/besoksinformation/sakerhet-och-regler/.

Det krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få:

 • Plocka, samla eller gräva upp växter. Detta krav inkluderar inte bara örter utan också mossor, lavar och vedlevande svampar. Övrig svamp för plockas för eget bruk utan att något särskilt tillstånd erfordras.
 • Tälta eller sätta upp vindskydd (eller liknande) någon annan stans än på någon av de fyra tältplatserna.
 • Elda någon annan stans än på anvisad plats. Att använda friluftskök och medhavd grill räknas dock inte som eldning.

  När du eldar på anvisad plats, tänk på att det inte är tillåtet att plocka kvistar att göra upp eld med, inte ens om de fallit av trädet. Kvistar och liknande ska ligga kvar åt djuren i parken. Vid de anvisade eldningsplatserna finns det ved som man får använda.

 • Medföra husdjur som inte är kopplad. (Den jakt som får bedrivas i nationalparken har ett undantag från denna regel.)
 • Att befinna sig i områden där tillträdesförbud råder. Det finns område i nationalparken dit allmänheten inte får befinna sig under perioden 1 januari – 31 juli.

  Observera att om tillträdesförbud gäller för en ö omfattas inte bara gäller själva ön utan också 100 meter från ön. Man måste alltså hålla sig på erforderligt avstånd från ön.

  Under fåglarnas häckningsperiod kan det ligga flytbojar på älven med skyltar om tillfälligt tillträdesförbud.

Övrigt

 • Att paddla kanot är tillåtet så länge man respekterar eventuella tillträdesförbud.
 • Häst och cykel får framföras längs bilvägarna i nationalparken, men utanför, inte ens på vandringslederna.