Utforska Sveriges Natur

Jaga med hund

Om du vill jaga med hund i Sveriges skogar och marker så är det mycket viktigt att du beter dig extra ansvarsfullt. I detta fall måste du inte bara beakta vanlig respekt för natur och din egen säkerhet utan du måste också beakta din hund. Du måste se till att hålla din hund säker. Det finns många saker i svenska skogar som kan skada din hund. Du måste också skydda naturen från din hund. Det är mycket viktigt att hunden är disciplinerar och inte försöker jaga andra byten än det för jakten avsedda byten. En odisciplinerad hund kan lätt döda många svenska smådjur.

hundFörhindra att din hund orsakar skada

En hund kan orsaka stor skada i svenska skogar om de inte vet hur de skall bete sig. En hund kan som sagt lätt döda en stort antal olika djur och förstöra deras bo. Din hund måste från tidig ålder lära sig att den inte får jaga andra byten än avsedda villebråd. En älghund skall t.ex. ignorera andra djur än älgar när den är ute i skogen. Detta är också mycket viktigt att din hund är väl socialiserad med andra hundar så att den inte hamnar i bråk med andra jakthundar.

Det är också en mycket bra ide att lära din hund att retirera om den kommer i konflikt med andra djur. Det skyddar både andra djur och din hund.

Förhindra att din hund skadas

Du kan aldrig eliminera risken att din hund blir skadad när den springer lös i skogen. Detta är sant oavsett om det rör sig om jakt eller en vanlig friluftsdag. Ditt mål skall var att minimera risken att något händer och se till att du är förbered om något händer. Genom att vara förbered kan du se till att effekterna av en skada blir så lindriga som möjligt.

Det första du skall göra är att se till att din hund har en bra hundförsäkring som täcker jaktskador. Det är viktigt att din hund kan få tillgång till den vård den behöver utan att du behöver tänka på kostnaderna och om du har råd att betala för det. Det är viktigt att du jämför hundförsäkringar innan du väljer vilken försäkring du skall teckna för din hund. Olika försäkringsbolag erbjuder mycket olika villkor och vilken försäkring som är bäst för dig beror på vilken typ av jakt du ägnar dig åt, vilken hundras du har och en lång rad andra faktorer. Kom ihåg att jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund erbjuder speciella försäkringar för jägare.

Att ha en bra försäkring är dock inte tillräckligt. Du bör också förbereda dig genom att lära dig första hjälpen för hundar och hur man bäst transporterar sjuka hundar. Du bör uppdatera din första hjälpen låda som du tar med dig ut på jakten så att den innehåller saker för både dig och din hund. Du bör också lära dig mer om vilka faror som lurar i skogen så att du kan hjälpa din hund att undvika dem. Det är mycket viktigt att du tränar din hund så att den alltid svarar på inkallning. Detta så att du kan kalla in den om du ser något som är potentiellt farligt för din hund.

Du måste också förbereda dig och din hund för er tid i skogen. Din hund bör t.ex. få lära känna det skogsområde den skall jaga i under lugnare former innan jakten börjar. Detta är särskilt viktigt om du skall jaga i en skogstyp som hunden inte stött på tidigare.

Om du skall jaga på myrar och andra marker som ställer speciella krav på jägare och hund så är det mycket viktigt att du tränar din hund speciellt för detta innan du ger dig ut. Myrar är ett bra exempel på detta eftersom ett enda felsteg kan betyda att hunden faller igenom och drunknar. Generellt sätt bör man undvika denna typ av marker men i vissa delar av Norrland finns det myrar utspridda överallt och det kan vara svårt att helt undvika myrar under jakten. I dessa fall är det bra om hundarna vet att de skall undvika öppna myrområden. Myrar är dock inte de enda områden som kräver speciell träning eller som skall undvikas. Det finns en rad andra terrängtyper som ställer speciella krav på din hund. Gå igenom de typer av terräng som din hund skall jaga i och tänk igenom om det är något speciellt som din hund behöver kunna i dessa områden.

En stark frisk hund är mycket mindre trolig att råka ut för en olycka. Det är därför mycket viktigt att du ger din hund en bra diet som innehåller mycket protein och att du ger din hund mycket träning. Ju friskar och starkare din hund är desto mer kommer den prestera och desto mindre är risken att den skadas.